Lékárny Nympharm rozšiřují věrnostní program pro své zákazníky o nový dárek

Hlavní stránka | Kateřina Goroškov | Tiskové středisko | Nympharm s.r.o. | Lékárny Nympharm rozšiřují věrnostní program pro své zákazníky o nový dárek

Zájem veřejnosti o možnost přispět na novorozenecké oddělení Nemocnice Nymburk je velký a dále pokračuje. Nově je proto věrnostní program Lékáren Nympharm obohacen o další dárek v podobě praktického týdenního dávkovače léků. Lidé si tak mohou za své nákupy v Lékárnách Nympharm, ze kterých odchází automaticky částka patnácti korun nymburské nemocnici, vybrat z vícero dárků. Vedle tří postaviček IGRÁČKA lékárníka si mohou lidé, jako poděkování za darovanou částku, zvolit právě i dávkovač léků. Ten ocení především ti, kdo užívají více léků najednou. Do programu se stále může zapojit každý. A protože se do Lékáren Nympharm naučili chodit i zdraví lidé, lze očekávat, že částka poskytnutá nemocnici bude ještě o hodně vyšší. Zdraví lidé využívají především preventivní programy lékáren, jako například ukončené celotýdenní měření cévního věku. Nyní je již připravené nové, a to vyšetření mateřských znamének, které proběhne v Lékárně Nympharm Na Sídlišti 9.června. Pacienti všech tří lékáren mají možnost nechat si bezplatně zkontrolovat znaménka zkušeným dermatologem MUDr. Janem Hugem z Dermatovene­rologické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady.

„Když jsme se na konci minulého roku pustili do přípravy nového věrnostního programu pro naše klienty s postavičkou českého výrobce – IGRÁČKEM, netušili jsme, jaký zaznamená zájem ze strany veřejnosti. První sumu ve výši patnácti tisíc korun jsme nymburské porodnici již předali.,“ uvádí PharmDr. Helena Kutilová, lékárnice z Lékáren Nympharm. „Moc jsme si přáli, aby byla akce zajímavá nejenom tím, komu jsou peníze určeny, ale aby jako poděkování dostali všichni ti, kdo se zapojí, atraktivní dárek. Originální IGRÁČEK se líbí. Protože se ale lidé do akce opakovaně zapojují a přispívají, rádi jim jako poděkování nyní nabízíme možnost vybrat si. Jako další dárek jsme vybrali praktický dávkovač léků v původní hodnotě osmdesáti korun, ze které po zaplacení symbolických pěti korun my patnáct korun opět posíláme na novorozenecké oddělení,“ dodává Helena Kutilová

„Náš věrnostní program jsme připravovali opravdu pečlivě. Aby dával smysl jak obdarovávaným, tak těm, kteří obdarovávají. A to se myslím povedlo. Lidé se do něho zapojují opakovaně a řekl bych i rádi,“ uvádí Mgr. Jan Sahula, lékárník z lékáren Nympharm. „Záleží nám na prohlubování důvěry, která mezi námi, kolegy lékárníky a našimi zákazníky panuje. Toto pouto se nevytvořilo přes noc, pracujeme na něm intenzivně každým dnem. Je pro nás důležité, abychom skutečně efektivně pomohli všem, jak nemocným, tak zdravým. Nemocní lidé jsou velice citliví a zranitelní. Často jsme to právě my, za kým přijdou hned po návštěvě svého lékaře, kde jim byla sdělena diagnóza, se kterou se musí vyrovnat. Naše práce mnohdy nespočívá pouze v tom, vydat ten správný lék, ale uklidnit pacienta a nechat ho vypovídat z pocitů, které tento proces přináší. Naučili se k nám chodit ale i zdraví lidé pro radu ohledně prevence nebo v rámci našich akcí. Jako například na měření cévního věku. Je vidět, že jejich zájem se rovněž zvyšuje. Vyplývá to z návštěvnosti. Rovněž na právě plánované vyšetření mateřských znamének 9.6.2021 máme již několik nahlášených zájemců,“ dodává Jan Sahula.

„Podobnými měřeními upozorňujeme na důležitost prevence a péče o zdraví,“ uvádí PharmDr. Jaromír Vlach, lékárník z Lékáren Nympharm. „Nadměrné vystavování pokožky slunečnímu záření s sebou nese nezanedbatelná rizika. Počet kožních nádorů na celém světě v posledních desetiletích vytrvale stoupá. Jednou z hlavních příčin je intenzivní působení slunečního záření. Problémovou částí slunečního spektra je zejména ultrafialové záření (95 % UVA, 5 % UVB), které může způsobovat poškození lidské kůže a očí. A právě proto naše lékárny zařazují i Den prevence melanomu mezi preventivní programy, které pro veřejnost připravujeme,“ dodává Jaromír Vlach.

Princip věrnostního programu:

Zákazníci si vyzvednou v některé z Lékáren Nympharm věrnostní kartičku. Kartičku získají již s prvním bodem jako dárkem od lékáren při jakémkoliv nákupu (i do 300,–Kč). Sbírají body za nákupy v Lékárnách Nympharm – 300,–Kč nákup=1 bod (1 samolepka). Body postupně nalepují do vyznačených polí na této kartičce. Po nasbírání všech 5 bodů – 5ti nákupů v hodnotě 300,–Kč za jeden (částky lze sčítat, tedy pokud nákup přesáhne částku 1.500,–Kč, dostanou body za jednu návštěvu najednou) a odevzdání kartičky – získají IGRÁČKA lékárníka za 10,–Kč. Původní cena postavičky IGRÁČKA je 125,–Kč. IGRÁČKA lékárníka si mohou zakoupit i za plnou cenu s tím, že i z této sumy automaticky odejde 15,–Kč na podporu novorozeneckého oddělení i bez toho, aby se zapojili do věrnostního programu. Nově si pak mohou místo IGRÁČKA zvolit dávkovač léků v hodnotě osmdesáti korun, ze které po zaplacení symbolických pěti korun je opět 15,– Kč posláno na novorozenecké oddělení. Akce platí do vyprodání zásob.

Podrobnější informace o všech akcích Lékáren Nympharm naleznou zájemci na stránkách www.nympharm.cz či facebooku nebo mohou volat na telefonní čísla 325 511 534, 325 531 113. Drži­telé klientské karty Nympharm, kteří na sebe nechali mailový kontakt, budou informováni emailem.

Ke stažení: